Кассаға қаражат салу операциясын орындау.

Кассадан қаражат алу операциясын орындау.

Тауар тасымалдаушыға қарыз соманы қайтару операциясын орындау.

Клиенттің қарызын қайтару операциясын орындау.

Басты мәзірге оралу үшін  батырмасына басыңыз.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator