Тауарды тасымалдаушыға қайтару немесе Клиенттің тауарды қайтаруы операцияларын таңдай аласыз.

 батырмасын басу арқылы Басты мәзірге орала аласыз.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor